Kunstmest

Wanneer u een extra gift wilt toedienen aan uw gewas, kunt u kiezen uit verschillende soorten kunstmest. Diverse samenstellingen kunstmest kunnen door ons geleverd en gestrooid worden. Door de moderne technieken (GPS en continue-weging) kunnen wij de kunstmest met grote precisie op het land aanbrengen.

Vraag naar onze mogelijkheden

Neem contact op met Peters

Neem contact met ons op via telefoon of e-mail.

Tel: 0413 272661
info@petersodiliapeel.nl