Bemesting

Op het gebied van bemesting bieden wij verschillende mogelijkheden zoals het toedienen van vloeibare en vaste mest, kunstmest en kalk. Uiteraard kunnen wij ook adviseren bij uw bemestingsplan.

Vloeibare mest

We beschikken over tankauto’s met weeg- en monsterapparatuur voor de af- en aanvoer van mest en mineralen. Tevens beschikken wij over machines om bouwland te bemesten.

Meer informatie

Vaste mest

Voor de stapelbare mest en compost hebben wij een universele strooier met een breed- en kantstrooi-inrichting erop. Hiermee zijn wij in staat om de producten goed te verstrooien over het land.

Meer informatie

Kunstmest

Wanneer u een extra gift wilt toedienen aan uw gewas, kunt u kiezen uit verschillende soorten kunstmest. Diverse samenstellingen kunstmest kunnen door ons geleverd en gestrooid worden. Door de moderne technieken (GPS en continue-weging) kunnen wij de kunstmest met grote precisie op het land aanbrengen.

Meer informatie

Kalk

Variaties van PH in percelen zijn groot waardoor er vaak veel verschil in gewasopbrengst en kwaliteit per perceel is. Wij maken voorafgaand aan het seizoen een scan van de bodem met een Verus scanner. Vervolgens kunnen wij doormiddel van taakkaarten plaatsspecifiek en variabel kalk strooien. Wij kunnen diverse soorten kalk leveren.

Meer informatie

Neem contact op met Peters

Neem contact met ons op via telefoon of e-mail.

Tel: 0413 272661
info@petersodiliapeel.nl